Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici împreună cu anexele acestuia (Normele privind tarifele de onorarii minimale și anexele 1-5 la Norme)

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, însoțit de Referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referatul de aprobare a proiectului de OrdinNorme Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la adresa Ministerului Justiției – str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București – sau la adresa de e-mail dsc@just.ro


Publicat in: 28/12/2023