Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor – spital.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul  ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor - spital.

Proiect ordin | Regulamentului  de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital | Referat de aprobare

Publicarea va fi însoțită de următorul anunț: Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 20/10/2021