Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de buget dedicat Justiției pentru anul 2023 înregistrează o creștere de 7% față de bugetul rectificat pe anul 2022  

În legătură cu includerea nejustificată de către mass media a Ministerului Justiției pe lista unor instituții cu bugete în scădere în 2023 („Ministerul Justiției: 2,9 miliarde lei: -51,7%”), facem următoarele precizări:

În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cheltuielile de personal și alte categorii de cheltuieli, intrinsec legate de cheltuielile de personal aferente instanțelor judecătorești, nu mai sunt în bugetul Ministerului Justiției și sunt preluate la bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. De aici, o suplimentare a bugetului ICCJ cu 2,521 miliarde lei.

După efectuarea redistribuirii de credite între Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție, conform prevederilor sus-menționate, fondurile prevăzute în proiectul de buget pentru anul 2023 pentru Ministerul Justiției sunt în sumă de 2.912 miliarde lei.

Proiectul de buget dedicat Justiției pentru anul 2023 (în sumă de 5.43 miliarde lei, sumă rezultată din bugetul MJ+suplimentarea bugetului ICCJ) înregistrează o creștere de aprox. 7% față de bugetul rectificat pe anul 2022 (în sumă de 5.083.534 mii lei, fără a include și drepturile salariale restante).

De precizat faptul că, atât în anul 2022, cât și în anii precedenți, sumele necesare pentru achitarea tranșelor aferente drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative au fost alocate cu ocazia rectificărilor bugetare.


Publicat in: 07/12/2022