Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 19.09.2023 – Versiunea finală a Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Update 19.09.2023

Versiunea finală a Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea RNPM.

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare

Update 03.08.2023

Ministerul Justiției publică forma consolidată a Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară, rezultată în urma etapei de dezbatere publică a proiectului publicat la data de 09.11.2022.

Proiectul de Hotărâre

Nota de fundamentare

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail cpm@just.ro, în termen de 10 de zile calendaristice de la data publicării.

Update 02.02.2023

Minuta dezbaterii publice

Propuneri privind Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

Update 12.01.2023

Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Astăzi, 12.01.2023, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției anunță organizarea,  în data de 17.01.2023, începând cu ora 10.30, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară, la sediul Ministerului Justiției, etajul 1, Sala de Consiliu.

Documentația aferentă proiectului de act normativ este disponibilă pe site-ul Ministerului Justiției la următorul link: https://www.just.ro/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-pentru-adoptarea-regulamentului-privind-organizarea-si-functionarea-registrului-national-de-publicitate-mobiliara/

Ordinea de zi a dezbaterii publice referitoare la Proiectul de act normativ sus menționat este:

- Deschiderea evenimentului;
- Prezentarea reprezentanților autorității inițiatoare a proiectului de act normativ – Ministerul Justiției, reprezentanților asociației legal constituite care a solicitat organizarea dezbaterii publice, precum și a celorlalți participanți la dezbatere;
- Prezentarea de către participanții la dezbatere a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
- Închiderea întâlnirii.

Procedura și regulile de desfășurare:

- colectarea recomandărilor se va face în scris, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, pe  adresa de e-mail cpm@just.ro;
- luarea cuvântului se va face în ordinea înscrierii anterioare pe adresa de e-mail – persoanele interesate să prezinte propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare.

În scopul eficientizării organizării și desfășurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 16.01.2023, ora 14.00, la adresa de e-mail cpm@just.ro, cu menționarea, dacă este cazul, a intenției de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii și, în cazul persoanelor juridice, a numărului și numelui participanților.

La dezbaterea publică este invitată să participe orice persoană interesată, în limita locurilor disponibile în sală.

______

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

 Proiectul de Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail cpm@just.ro, în termen de 30 de zile de la data publicării.


Publicat in: 09/11/2022