Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

 Proiectul de Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail cpm@just.ro, în termen de 30 de zile de la data publicării.


Publicat in: 09/11/2022

X