Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizare Palatul de Justiție Cluj

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizare Palatul de Justiție Cluj, situat în mun. Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 1, jud. Cluj.

Proiect Hotărâre | Anexa | Nota de fundamentare |

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 08/05/2023