Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice – I.N.E.C.

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., însoțit de nota de fundamentare.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  - sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 04/08/2021