Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărare a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „P47 Berceni  – Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti  – judeţul Prahova

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărare a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „P47 Berceni  - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti  – judeţul Prahova”.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 17/03/2023