Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de  Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Deva și Penitenciarul Focșani în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de  Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Deva și Penitenciarul Focșani în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției, însoţit de Nota de Fundamentare.

Proiect Hotărâre și Notă de fundamentare | Anexă

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 22/11/2022