Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărare a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Oradea din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al Municipiului Oradea

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărare a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Oradea din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al Municipiului Oradea.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexe

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 31/05/2023