Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 01/07/2022

X