Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune spre consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025, însoțit de anexele sale.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 la Hotărârea de Guvern – Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025 | Anexa 2 la Hotărârea de Guvern – Seturile de indicatori de performanţă | Anexa 3 la Hotărârea de Guvern – Inventarul măsurilor preventive | Anexa 4 la Hotărârea de Guvern – Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public pe pagina de internet a instituţiei publice | Anexa 5 la Hotărârea de Guvern – Standardul de publicare a informaţiilor de interes public privind întreprinderile publice.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi transmise în scris, până la data de 20 august 2021, la adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1061 sau la adresa de e-mail sna@just.ro.


Publicat in: 28/07/2021