Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024, însoțit de anexele sale.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Strategia Naţională împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024

Reamintim că proiectul strategiei sus menţionate a fost supus consultării publice în perioada 21 decembrie 2020 – 19 ianuarie 2021. Textul strategiei a fost modificat prin preluarea unora dintre propunerile primite.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 9 aprilie 2021, la adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1061 sau la adresa de e-mail dpc@just.ro


Publicat in: 30/03/2021

X