Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024, însoțit de anexele sale.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Strategia Naţională împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024

Reamintim că proiectul strategiei sus menţionate a fost supus consultării publice în perioada 21 decembrie 2020 - 19 ianuarie 2021. Textul strategiei a fost modificat prin preluarea unora dintre propunerile primite.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 9 aprilie 2021, la adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1061 sau la adresa de e-mail dpc@just.ro


Publicat in: 30/03/2021