Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind comasarea, actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și trecerea acestora  din domeniul public al statului  în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale-Municipiul Caracal

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii  proiectul de hotărâre a Guvernului privind comasarea, actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor și trecerea acestora  din domeniul public al statului  în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale-Municipiul Caracal.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexe

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 25/07/2023