Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi a instanţelor judecătoreşti

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi a instanţelor judecătoreşti.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexă

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 26/04/2021