Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar  pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Deva din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar  pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Deva din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare | Anexele 1 – 3

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 08/09/2022