Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar  pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Deva din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar  pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Deva din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare | Anexele 1 – 3

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 08/09/2022

X