Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexe

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 20/05/2022

X