Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiției și modificarea anexelor nr. 11 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiției și modificarea anexelor nr. 11 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, însoţit de Nota de Fundamentare şi anexe.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 |Anexa 2

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 30/01/2023