Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Bistrița din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

[:ro]

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Bistrița din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 si 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro

[:]


Publicat in: 02/06/2021

X