Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 12/01/2024