Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărare a Guvernului privind privind actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturi

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărare a Guvernului privind privind actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturi.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexă

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.


Publicat in: 12/06/2023