Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, însoţit de Nota de Fundamentare şi anexa.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexă

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 15/11/2022

X