Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Hotărare a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Tribunalului Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărare a Guvernului privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Tribunalului Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail : dean@just.ro[:]


Publicat in: 29/04/2021

X