Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de hotărâre a Guvernului privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării .
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Proiect de Hotărâre | Anexa 


Publicat in: 23/06/2023