Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiect de Lege pentru aderarea și aprobarea plății contribuției Administrației Naționale a Penitenciarelor la Asociația Internațională a Instituțiilor Corecționale și Penitenciarelor – I.C.P.A, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru aderarea și aprobarea plății contribuției Administrației Naționale a Penitenciarelor la Asociația Internațională a  Instituțiilor Corecționale și Penitenciarelor – I.C.P.A, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, însoţit de Expunerea de Motive.

Proiect de Lege | Expunere de motive

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 01/03/2022