Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Lege pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Proiect Lege | Expunere de motive

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro


Publicat in: 16/01/2023

X