Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Lege  pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Lege  pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Proiect de Lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de lege supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 11/01/2021

X