Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, însoţit de expunerea de motive a acestui proiect.

  1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești;
  2. Expunerea de motive.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei – str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  – sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.

Termenul pentru formularea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor este de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț.

 


Publicat in: 19/09/2022