Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, având ca obiect transpunerea Directivei privind restructurarea şi insolvența (Directiva (UE)2019/1023).

Proiect de lege | Expunere de motive | Tabel comparativ (Legea nr. 85/2014/Proiect de lege) | Prezentare comparată a procedurilor de restructurare preventivă

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresele de e-mail: dean@just.ro, crosianu@just.ro, hdumitrescu@just.ro până la data de 9 aprilie 2021.


Publicat in: 19/03/2021