Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, adoptat în ședința Guvernului

În ședința Guvernului de astăzi a fost adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Proiectul de lege urmează să fie înaintat Parlamentului în vederea dezbaterii și adoptării.

Proiectul de act normativ vizează modificarea și completarea celor două ordonanțe prin instituirea unor măsuri legislative cu caracter punctual, în vederea soluționării unor aspecte stringente apărute în practică.

Cu privire la O.U.G. nr. 80/2013, prin proiectul de lege sunt avute în vedere următoarele:
- Reducerea taxei de timbru în materia partajului judiciar. Modificarea vizează modalitatea de calcul a acesteia, reducerea fiind considerabilă față de taxa pe care o plătește justițiabilul în condițiile actuale.

- Instituirea unei prevederi exprese cu privire la dovada plății taxei de timbru, pentru cazul în care plata a fost efectuată prin virament bancar sau în sistem electronic de plată la distanță/on-line, de natură să simplifice pentru justițiabili și să clarifice dovada plății.

- Uniformizarea taxei judiciare de timbru prevăzută pentru cererile care au ca obiect divorțul prin acord și pentru cele întemeiate pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil (vătămarea gravă a raporturilor dintre soți și separare în fapt mai mare de 2 ani);

- Reglementarea unor noi cazuri de restituire a taxei judiciare de timbru – atunci când părțile, în timpului procesului, încheie o tranzacție sau un compromis sau când pârâtul achiesează la pretențiile reclamantului.

Cu privire la O.U.G. nr. 51/2008, proiectul de lege urmărește promovarea următoarelor soluții:
- Instituirea posibilității pentru instanța de judecată de a acorda ajutor public judiciar, în toate formele acestuia (onorariu de avocat, costuri expertiză, traducător etc), și persoanelor juridice fără scop lucrativ, atunci când acționează pentru apărarea drepturilor și intereselor unor persoane aflate în situații speciale sau în scopul ocrotirii unui interes de grup sau general.

- Clarificarea prevederilor art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 51/2008, referitoare la obligativitatea acordării ajutorului public judiciar, pentru ipoteza în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să limiteze accesul efectiv la justiție.

- Instituirea îndatoririi instanțelor de judecată de a-i informa pe justițiabili despre facilitățile prevăzute de lege ce pot fi acordate în cadrul ajutorului public judiciar, precum și despre condițiile concrete în care acestea pot fi solicitate.


Publicat in: 23/05/2024