Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară și a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară și a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, însoţit de Expunerea de motive.

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară și a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică | Expunerea de motive

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei – str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  – sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.

Termenul pentru formularea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor este de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț


Publicat in: 04/07/2022

X