Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 11.08.2023 – Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Update 11.08.2023

Proiect de lege  | Expunere de motive

***

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Proiect Lege | Expunere de motive

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații şi fundații a fost elaborat în considerarea imperativului asigurării unei protecții adecvate a dreptului de asociere, dar și ca urmare a constatărilor și recomandărilor formulate de societatea civilă, precum și de autoritățile publice cu atribuții în aplicarea dispozițiilor privitoare la persoanele juridice fără scop lucrativ.

Substanța regulilor de drept propuse prin proiect reprezintă expresia cerinţelor de ordin social, economic, moral, dar şi istoric în această materie, având ca nucleu dur impulsul sprijinirii active a societăţii civile, prin valorificarea bunelor-practici consolidate anterior.

Tot astfel, prin normele supuse dezbaterii publice, Ministerul Justiţiei urmăreşte punerea în valoare a activităţii desfăşurate de asociaţii şi fundaţii, din perspectiva rolului pe care acestea  îl îndeplinesc într-un stat democratic. Societatea civilă reprezintă o voce ce trebuie ascultată de către autorităţi, dar şi un partener valoros al acestora, empatic faţă de cetăţean.

Demersul legislativ propus vizează următoarele direcții de acțiune:

– Valorificarea propunerilor și observațiilor formulate de-a lungul timpului de societatea civilă;

– Regândirea instituției recunoașterii utilității publice, din perspectiva celor constatate de Curtea de la Strasbourg în cauza Cegolea c. României, în privința modului în care aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 a afectat dreptul reclamantei de a candida la alegerile parlamentare;

– Valorificarea propunerilor de lege ferenda formulate în doctrină;

– Remedierea disfuncţionalităţilor legislative şi administrative actuale.

Astfel, printre măsurile propuse prin proiect, pornind de la simplificarea procedurii de înființare a asociațiilor şi fundațiilor (inclusiv prin introducerea formularului de cerere – instrument menit să asigure ghidarea solicitantului şi evitarea apariţiei unor complicaţii inutile, astfel încât acesta, chiar dacă nu este jurist, să poată parcurge cu uşurinţă procedura necontencioasă de înfiinţare), dar păstrând totodată standardele de garanții pentru asigurarea unei independențe reale a asociaţiilor şi fundaţiilor, au fost aduse o serie de modificări şi completări în scopul remedierii problemelor cu care se confruntă în prezent societatea civilă, precum: neclaritatea unor prevederi, procedura schimbării componenței organelor de conducere, administrare şi control, obligativitatea numirii unui cenzor sau a unei comisii de cenzori, procedura lichidării ori statutul de utilitate publică.

Totodată, în contextul în care la acest moment la nivelul Ministerului Justiţiei sunt în plină desfăşurare proceduri ce vizează modernizarea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop lucrativ, prin proiect se urmăreşte înfiinţarea unui singur registru al asociaţiilor şi fundaţiilor, modern, care să conţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate.

Ministerul Justiţiei asteaptă cu deosebit interes propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la noile soluţii legislative, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro, invitându-i pe toţi cei interesaţi la participarea activă în definitivarea acestora.


Publicat in: 18/05/2023