Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Update 22.11.2022 – Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune

Update 22.11.2022

Proiect de lege privind statutul personalului de probațiune | Expunere de motive proiect lege privind statutul personalului de probațiune

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune

Proiect lege privind statutul personalului de probațiune |  Expunere de motive proiect lege privind statutul personalului de probațiune | Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de lege privind statutul personalului de probațiune  | Minută şedinţă dezbatere publică

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dp@just.ro


Publicat in: 06/06/2022