Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune a fost adoptat de Guvern

Executivul a adoptat în ședința de astăzi, 28 decembrie 2022, proiectul de Lege privind statutul personalului de probațiune. Actul normativ, inițiat de Ministerul Justiției, a fost elaborat în urma consultării cu partenerii sociali, Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune, asociațiile profesionale, organizații care au fost implicate în fiecare etapă a acestui proces.

Reglementarea actuală (Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune) ar fi trebuit actualizată, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală, în contextul extinderii atribuțiilor și responsabilităților ce au revenit serviciilor de probațiune prin aceste acte normative.

Ca elemente de noutate, prin proiect, sunt vizate următoarele modificări:

1. reconfigurarea carierei personalului de probațiune;

2. condițiile și modalitățile de acces în funcțiile de conducere;

3. posibilitatea detașării personalului la alte instituții sau organizații din țară sau internaționale;

4. extinderea regimului de incompatibilități, conflicte de interese şi interdicții;

5. suplimentarea drepturilor nesalariale de care beneficiază personalul de probațiune.

Promovarea proiectului de lege privind statutul personalului de probațiune este un obiectiv din cadrul Programului de Guvernare 2021-2024 și este prevăzut în Planul de acțiune pentru perioada 2020-2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României.

În urma aprobării de către Guvern, proiectul va fi înaintat Parlamentului României pentru dezbatere și adoptare.

Elemente de context

Serviciile de probațiune pun în executare măsurile și sancțiunile penale neprivative de libertate: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată în cazul adulților și toate cele patru măsuri educative neprivative de libertate în cazul minorilor – stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică.

Rolul pe care l-au dobândit serviciile de probațiune implică, alături de lărgirea sferei de situații în care este necesară intervenția serviciilor de probațiune, atât în cursul procesului penal, cât și în etapa de executare a hotărârilor judecătorești, și creșterea complexității sarcinilor care revin consilierilor de probațiune prin comparație cu reglementarea anterioară, precum și a riscurilor la care este expusă această categorie de personal.

O dovadă a importanței și eficacității activității sistemului de probațiune o constituie raportul persoanelor aflate în evidența sistemului de probațiune față de persoanele care execută o pedeapsă cu închisoarea: aproximativ 23.000 în sistemul penitenciar față de aproximativ  69.000 în probațiune.


Publicat in: 28/12/2022