Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de lege privind statutul personalului de probațiune

Proiect Lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dp@just.ro


Publicat in: 30/07/2021

X