Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea semnăturii electronice pentru înregistrarea formularelor de aviz de înscriere și căutarea datelor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea semnăturii electronice pentru înregistrarea formularelor de aviz de înscriere și căutarea datelor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Proiectul de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București sau la adresa de e-mail cpm@just.ro, în termen de 15 zile de la data publicării


Publicat in: 20/03/2024