Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea metodologiei de organizare, desfăşurare și evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcţie, precum și a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției

În temeiul dispoziţiilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea metodologiei de organizare, desfăşurare și evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcţie, precum și a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției, însoţit de referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare  | Anunț privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare și evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcţie, precum și a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției 

Anunț privind organizarea întâlnirii în data de 10.05.2022, în vederea dezbaterii publice a proiectului de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare și evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcţie, precum și a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției.

Minuta întâlnirii din 10.05.2022 cu privire la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare și evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcţie, precum și a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului, la adresa Ministerului Justiției – str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București  – sau la adresa de e-mail: dru@just.ro


Publicat in: 13/04/2022