Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Cetățenie

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, la adresa Ministerului Justiției – str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București – sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.


Publicat in: 14/06/2022

X