Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului, pe adresa de e-mail: dru@just.ro sau prin poştă, pe adresa Ministerului Justiției – str. Apolodor, nr.17, sector 5, cod 050741 București. Materialele transmise vor purta menţiunea: „Propuneri privind proiectul Ordinului pentru aprobarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, în termenul legal.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0372041172, e-mail: dru@just.ro.


Publicat in: 14/06/2023