Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate* și Referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Anexă | Referatul de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, în termen de 10 zile calendaristice, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

* Facem precizarea că valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, precum și impactul bugetar au fost calculate în baza datelor statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică (http://statistici.insse.ro/), fiind avut în vedere indicele prețurilor de consum pentru produsele alimentare (IPC Mărfuri alimentare) pentru perioada aprilie 2020 – aprilie 2022.

În măsura în care, pe parcursul dezbaterii publice și până la aprobarea prezentului proiect, Institutul Național de Statistică va actualiza indicele prețurilor de consum pentru produsele alimentare (IPC Mărfuri alimentare), valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate și impactul bugetar se vor  recalcula.


Publicat in: 26/05/2022