Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru constituirea comisiei medicale de specialitate, precum şi pentru stabilirea condiţiilor concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC, care pot suferi de o boală psihică

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru pentru constituirea comisiei medicale de specialitate, precum şi pentru stabilirea condiţiilor concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC, care pot suferi de o boală psihică

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris , până la data de 22.06.2021 pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5,  București sau pe adresa de e-mail dru@just.ro


Publicat in: 07/06/2021