Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1901/C/2015

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1901/C/2015.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului, la adresa Ministerului Justiției – str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București  – sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.


Publicat in: 09/06/2023