Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2792/C/2017

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2792/C/2017, însoţit de Referatul de aprobare.

Proiectul de Ordin  | Referatul de aprobare|Anexe

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei – str. Apolodor nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  – sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.


Publicat in: 04/08/2021

X