Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C -1 – Supliment pentru zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2021

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C -1 - Supliment pentru zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2021 și Referatul de aprobare

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 08/12/2021