Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, însoțit de Referatul de aprobare.

  1. Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare;
  2. Referatul de aprobare a proiectului de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare.
  3. Anexa Nomenclator

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț, în scris, la adresa Ministerului Justiției din municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod poștal 050741, sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.

 

 


Publicat in: 29/06/2023