Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, însoțit de referatul său de aprobare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 06/12/2023