Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind pentru aprobarea procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare şi polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică şi securitate națională ale statului, în sistemul administrației penitenciare.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind pentru aprobarea procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare şi polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică şi securitate națională ale statului, în sistemul administrației penitenciare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail : dean@just.ro


Publicat in: 07/05/2021