Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind pentru aprobarea procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare şi polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică şi securitate națională ale statului, în sistemul administrației penitenciare.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind pentru aprobarea procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare şi polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică şi securitate națională ale statului, în sistemul administrației penitenciare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail : dean@just.ro


Publicat in: 07/05/2021

X