Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției privind stabilirea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative și centrelor de detenție în a căror circumscripție funcționează centrele de reținere și arestare preventivă

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției privind stabilirea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative și centrelor de detenție în a căror circumscripție funcționează centrele de reținere și arestare preventivă, Anexa la ordin și Referatul de aprobare”.

Proiect de Ordin al viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției privind stabilirea penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, centrelor educative și centrelor de detenție în a căror circumscripție funcționează centrele de reținere și arestare preventivă | Anexa | Referat de aprobare

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


Publicat in: 08/11/2023