Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul de Ordonanță de Guvern pentru aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea și realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru justiție”

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice "Proiectul de Ordonanță de Guvern pentru aprobarea  unor  măsuri  necesare  pentru  pregătirea  și  realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru justiție”, precum și a lucrărilor de interes public  național  și  de  utilitate  publică  aferente  acestuia,  necesare  funcționării sistemului judiciar".

Anunț consultare publică proiect OG Cartierul Justiției  |  Notă fundamentare și proiect OG - cartierul pentru justiție  |  Anexa 1 - proiect OG - cartier pentru justiție  |  Anexa 2 - proiect OG - cartier pentru justiție

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dipfie@just.ro


Publicat in: 14/07/2021