Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul Hotărârii Guvernului privind plata contribuției financiare anuale a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, aferentă anului 2023, urmare dobândirii statutului de stat membru asociat în cadrul Grupului de lucru anti-mită

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind plata contribuției financiare anuale a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, aferentă anului 2023, urmare dobândirii statutului de stat membru asociat în cadrul Grupului de lucru anti-mită, însoțit de textul notei de fundamentare.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 8 iunie 2023, la adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1061 sau la adresa de e-mail dpc@just.ro.


Publicat in: 19/05/2023