Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI


Proiectul Hotărârii pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul juridic între Ministerul Justiției al României şi Ministerul Justiției al Regatului Maroc semnat la București, la 12 iulie 2023

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției supune informării publice,  proiectul Hotărârii pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul juridic între Ministerul Justiției al României şi Ministerul Justiției al Regatului Maroc semnat la București, la 12 iulie 2023.

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus informării pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1077  sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro în termen de 30 zile.


Publicat in: 31/07/2023